Czy Twój zespół jest pozbawiony dysfunkcji?

Często obserwowanym przeze mnie paradoksem jest to, że zespoły osiągają wyniki, pomimo widocznych gołym okiem dysfunkcji, które nie powinny na to pozwolić.

W zdrowych, pozbawionych dysfunkcji zespołach (gdzie nie ma braku zaufania, strachu przed odważnym i szczerym mówieniem o wszystkim, braku zaangażowania, braku odpowiedzialności, czy wreszcie nie przywiązywania wagi do wyników) rezultat pracy zespołu w postaci wyniku jest naturalną konsekwencją efektywnie funkcjonujących mechanizmów pracy tego zespołu.

Menadżerowie zbyt często nadmiernie przywiązują się do pracy indywidualnej z każdym z członków zespołu nie dostrzegając, że grupa ludzi to nie zespół. 

  • Zespół najpierw trzeba zbudować.
  • Potem pielęgnować, jak dba o się o wszystko co ma dla nas wartość.
  • I trzeba usuwać wszystko to, co sprawia, że pojawiają się dysfunkcje w pracy tego zespołu.
  • O zespół trzeba tak samo dbać jak o każdego z jego członków indywidualnie.

Każdy zespół „zmaga się” z takimi dysfunkcjami:

  1. Brakiem zaufania
  2. Strachem przed konfliktem (otwarte i szczere rozmawianie o wszystkim)
  3. Brakiem zaangażowania
  4. Unikaniem odpowiedzialności
  5. Nieprzywiązywaniem wagi do wyniku 

Zespół jako temat pracy pojawia się rzadko w spectrum zainteresowania menadżera.

Najczęściej jest to wtedy „team building” w lesie albo parku linowym.

Nie o to chodzi w pracy nad dysfunkcjami.

Czy widziałem zespół bez dysfunkcji?

Jak 30 lat pracuję, to nie widziałem, ale… nie widziałem wszystkich.

Może Twój jest taki? Pochwalisz się?

P.S. Trochę więcej o zespołach i narzędziach pracy z nimi pisałem w książce “19 Narzędzi Menadżera Sprzedaży” – tu możesz bezpłatnie POBRAĆ JEJ FRAGMENT

Zostaw komentarz

Top